Обавештавамо вас да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам у сарадњи са јединицама локалних самоуправа организује и спроводи Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице ИБ реда Kраљево – Рашка – Нови Пазар, у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

Рани јавни увид се одржава у трајању од 15. дана, у периоду од 21. јуна до 5. јула 2023. године у јединицама локалних самоуправа градова Kраљева и Новог Пазара и опстине Рашка.

Излагање елабората на рани јавни увид обавља се електронски.

У том смислу достављамо потребне материјале (оглас, елаборат за рани јавни увид И графички прилог) за спровођење раног јавног увида које је потребно поставити на званичну интернет страницу општине. Графички прилог можете преузети са следећег линка https://we.tl/t-F3blHCwtGS .

Документа ће бити објављена и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на следећој путањи https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180 , даном почетка раног јавног увида, у среду, 21. јуна 2023. године.