На конкурсу Министарства за бригу о породици и демографију, Општина Рашка је добила 9.120.000,00 динара за реализацију пројекта усмереног ка стварању бољих услова у здравству, образовању и социјалној заштити. Уговор о  спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце потписали су 22. јуна у Београду министарка за бригу о породици и демографију Дарија Кисић Тепавчевић и председник Општине Рашка Немања Поповић.

За суфинансирање пројектних активности Општина Рашка ће из свог буџета издвојити 6.000.000,00 динара.

Подршка подизању квалитета здравствених услуга у Дому здравља Рашка биће реализована кроз набавку опреме за службе педијатрије, гинекологије и физикалне медицине. Пројектом је планирано и опремање продуженог боравка у ОШ „Рашка“ и ОШ „Сутјеска“. Поред тога, биће успостављено Саветовалиште за рани развој по моделу породично орјентисаних раних интервенција. Из пројектних средстава биће финансирана набавка два теренска возила за потребе рада Саветовалишта за рани развој и Центра за социјални рад.