На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 8. и 13. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

ЗАКАЗУЈЕМ
24. СЕДНИЦУ ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
Седница ће се одржати 18. јула 2023. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21., 22. И 23. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
2. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА O ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА „УДРУЖИМО СЕ";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, представник Службе за локални економски развој;
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И НАЧИНУ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, представник Службе за локални економски развој;
5. РАЗМАТРАЊЕ АНТИДИСКРИМИНАЦИОНОГ КОДЕКСА ЗА ОПШТИНУ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, представник Општинске управе Рашка;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНОГ ПОЉОПРИВРЕДИ - ПРЕСЕК 01. ЈУН 2023. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије;
7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА БР. 35-1003123 ОД 29. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, вд директора ТО Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ КАТАРИНЕ ЂУРИЋ ЈОВАНОВИЋ ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. МИОДРАГА ПРОТИЋА 3, ИЗЈАВЉЕНА ПРОТИВ РЕШЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: 360-1044 ОД 16.06.2023. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубиша Радивојевић, регистратор стамбених заједница;
9. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА - ЖАЛБЕ ПРЕДУЗЕЋА „ХИДРОЕНЕРГИЈА“ Д.О.О. ИЗ РАШКЕ, УЛ. ГОРАНСКА БР. 8, ИЗЈАВЉЕНА НА ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: ROP-RAS-5034-CPA-7/2023 ОДНОСНО ЗАВОДНИ БРОЈ: 351-899/14 ОД 25.05.2023.ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Краговић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
10. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ МИЛАНА БОШКОВИЋА, ИЗ БАЉЕВЦА, ИЗЈАВЉЕНА ПРОТИВ РЕШЕЊА ОДСЕКА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ - КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 03 БРОЈ: 355-121-4/23 ОД 04.05.2023. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, представник Одсека за инвестиције и градско - грађевинско земљиште;
11. РАЗМАТРАЊЕ КОНАЧНОГ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа и председник комисије;
12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 47. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 11. ЈУЛА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Бошњовић, члан Општинског већа и председник комисије за социјална питања;
13. ТЕКУЋА ПИТАЊА.
Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С поштовањем,


ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић