На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка, заседала је 01.08.2023. године и усвојила:

 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ПРОЈЕКАТА ОЦД
УЧЕСНИЦА КОНКУРСА РАСПИСАНОГ  11.07.202
3.ГОДИНЕ

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

БОД.

ОДОБРЕНО

КОМЕНТАР

 

ОБЛАСТ КУЛТУРА  за програме/пројекте у тематској области  Развој фестивала фолколра  на територији општине Рашка

1.

КУД "Јошаничка Бања"

Госпојински сусрети фолклорних ансамбала 2023

81,00

550.000,00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

 

ОБЛАСТ КУЛТУРА  за програме/пројекте у тематској области   Развој фолклора и различитих облика културног и уметничког стваралаштва на територији општине Рашка 

1.

Ансанбл народних игара и песама "Фрула"

Обуци се и заиграј за Рашку

80,00

250,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

 

 

 

На прелиминарне ранг листе ОЦД учеснице конкурса имају право приговора Општинском већу у року од осам дана од дана њиховог објављивања на званичној интернет страници/огласној табли Општине Рашка.

 

У Рашки, 02.08.2023.г

 Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  из буџета општине Рашка