На основу члана 42. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка'' бр. 197/18),

З А К А З У Ј Е М
28. СЕДНИЦУ ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА
Седница ће се одржати 27. септембра 2023. године (среда) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 27. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТA ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ (ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, помоћник председника општине;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МАЊИМ МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
5. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“ Рашка;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ БЕСПЛАТНЕ УСЛУГЕ ШКОЛСКЕ КУХИЊЕ УЧЕНИКА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, представник Општинске управе;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЈЕДНОКРАТНOJ НОВЧАНOJ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ ЗА ПРВО, ДРУГО, ТРЕЋЕ И СВАКО НАРЕДНО НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, представник Општинске управе;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 646 И СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 646 КО БЕЛА СТЕНА - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгана Минић, председник комисије за прибављање непокретности у јавну својину уз накнаду;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1811 И КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 1811 СВЕ У КО КОРЛАЋЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ,,ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгана Минић, председник комисије за прибављање непокретности у јавну својину уз накнаду;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
11. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ У РАШКИ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Вујанац, представник ЦКОИ „Градац“ Рашка;
12. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.
Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С' поштовањем,
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић