Министарство рударства и енергетике настављада да финансира пројекте усмерене ка подизању енергетске ефикасности како породичних кућа и станова, тако и објеката јавне намене. За санацију јавних објеката Министарство је определило 400 милиона динара, а средства је добила 21 локална самоуправа. Општини Рашка је за пројекат енергетске санације Дома здравља одобрено 27 милиона динара. Значајна средства за извођење радова биће издвојена и из локалног буџета. Пројектом је предвиђена изолација објекта плочама од камене вуне и замена кровног покривача. За грејање ће се користити 2 котла на течно гориво снаге од по 340 кW, док ће хлађење бити регулисано преко сплит клима система. Саставни део пројекта је и комплетна инсталација дојаве пожара. Последњи већи радови на згради Дома здравља извршени су 2005. и 2006. године.

25. 09. 2023. године