47. СЕДНИЦА ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 29. априла 2024. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

 • РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 46. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
 • УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉАВАЊУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КУЛТУРЕ ПОД НАЗИВОМ „НАСЛЕЂЕ КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ“; 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Никша Барлов, директор ЦКОИ „Градац“;

 • УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 828/5 КО СУПЊЕ И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 461/1 КО СУПЊЕ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, БЕЗ НАКНАДЕ; 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;

 • УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 40/23 КО РАШКЕ И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 117/20 КО РАШКЕ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, УЗ НАКНАДУ; 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;

 • УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 4742/8 КО ПИСКАЊА; 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;

 • УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 3656/4 КО БЕЛА СТЕНА; 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;

 • УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УСТАНОВЉЕЊУ СТВАРНОГ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“ РАДИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СИСТЕМА ЗА ВЕШТАЧКО ОСНЕЖАВАЊЕ СКИ СТАЗЕ ,,ТРЕСКА“ У СКИ ЦЕНТРУ КОПАОНИК; 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

 • ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ЛОКАЛНОГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2024-2026. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, координатор за израду нацрта локалног планског документа;

 • РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17. И 18. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;

 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2023. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;

 • РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Бошњовић, члан Општинског већа и председник комисије;

 • РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 55. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Бошњовић, члан Општинског већа и председник комисије;

 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА – АНАЛИЗЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОЈ АУТОБУСКОЈ ЛИНИЈИ НА РЕЛАЦИЈИ ЈОШАНИЧКА БАЊА – КОПАОНИК – СКИ БУС ЛИНИЈА КОЈИ ЈЕ ПРИПРЕМИО АУТОПРЕВОЗНИК МОНТО КОП ДОО 22. АПРИЛА 2024. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

 • ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Позивам Вас да присуствујете овој седници.  

С поштовањем, 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Немања Поповић