Чланови Општинског већа усвојили су на данашњој седници Одлуку о првом ребалансу буџета општине Рашка за 2023. годину. Ребаланс се врши због повећања основица за плате запослених у јавом сектору које се примењује од јануара ове године и добијених донаторских средстава. Буџетски приходи ребалансом су увећани за 4,3% или за нешто више од 80 милиона динара и износе 1.848.640.259,00 динара.

Већници су усвојили Измене и допуне Програма уређења грађевинског земљишта за 2023. годину. Промене у Програму урађене су због усклађивања пројектно-техничке документације са важећим заонима, као и због промена цена на тржишу. За реализацију Програма опредељено је 347.200.000 динара. Средства ће бити утрошена за изградњу и одржавање путне инфраструктуре, водоводне и канализационе мреже, јавне расвете, као и за уређење и одржавање зелених површина, дечјих игралишта и терена на отвореном, постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације. Део новца опредељен је за израду урбанистичких планова и пројеката.

Коначну реч о данас усвојеним одлукама даће одборници СО Рашка на наредној седници.