На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18) и члана 20. став 8. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе,  број 06-V-41/2022-7, од 12. априла 2022. године, Општинско веће општине Рашка, на основу утврђене Коначне ранг листе директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације, породичних кућа путем уградње соларних панела, на седници одржаној 01. јуна 2023. године, доноси

 

 

ОДЛУКУ

о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације

породичних кућа путем уградње соларних панела

 

 

I

            Овом Одлуком врши се избор директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела на основу спроведеног јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела  на територији општине Рашка и утврђене Коначне ранг листе директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације.

 

  • ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ (ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ) ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

 

            Назив привредног субјекта

Адреса

Бр. телефона

COOLSISTEM  BEOGRAD -VOŽDOVAC

Озренска 4, 10010 Београд

0114077057

HASTECH DOO

Јошанички кеј 94, 36300 Нови Пазар

0800400102

AZIMUT ELECTRIC DOO

Алексе Ненадовића 19, Врачар, 11000, Београд

0640127813

GРЕЕN WАТТ INNOVATIONS d.o.o. BEOGRAD - PALILULA

Панчевачки пут 86, 11210 Београд, Палилула

0116248275

NELKEN DOO, BEOGRAD, PALILULA

Гарсије Лорке 2Г-26, 11060, Београд

0621416505

ПАВИЗО ДОО, Поскурице- Крагујевац

Поскурице бб, 34219 Крагујевац

0698205304

ТЕЛЕФОН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО

Угриновачки пут 22. део, број 52, 11283, Земун

0113169599

 

  • ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ (ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ) ЗА УГРАДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГУЛИСАНЕ ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ

 

Назив привредног субјекта

Адреса

Бр. телефона

COOLSISTEM  BEOGRAD -VOŽDOVAC

Озренска 4, 10010 Београд

0114077057

 

II

            Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници Општине Рашка.

 

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.                          

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-VI-20/2023-5

Дана: 01. јуна 2023. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Немања Поповић