У оквиру Јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса – програма локалног партнерства „УДРУЖИМО СЕ“ (II-01 377, 19. мај 2023. године) који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница пријавило се 6 (шест) неформалних група с територије општине Рашка. Јавни позив је (уз једно продужење) трајао од 19. маја до 19. јуна 2023. године. Комисија за доделу средстава, састављена од представника/ица цивилног сектора (удружења грађана) и представника/ица Општине Рашка (бр. 403, 5. јун 2023. године), разматрала је достављене предлоге пројеката на састанку одржаном 22. јуна текуће године, уз присуство представника ХЕЛВЕТАС-а као донаторске организације. Записником су констатовани основни подаци из предлога пројекта као и сугестије Комисије у вези с достављањем допунске документације. Рок за слање допунске документације је био 3. јул 2023. године. Све неформалне групе које су имале обавезу да доставе одређена појашњења и документа су то на задовољавајући начин и благовремено и учиниле.
Предлози пројеката свих 6 (шест) неформалних група су оцењени позитивно и Комисија за доделу средстава их предлаже за суфинансирање.
Рок за жалбе на предлог ранг листе је 3 (три) дана.
Предлог ранг листе се налази у прилогу.

Председник Комисије за доделу средстава
Ђорђе Радоичић, Општинска управа Општине Рашка