У оквиру Јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса – програма локалног партнерства „УДРУЖИМО СЕ“ (II-01 377, 19. мај 2023. године) који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница пријавило се 6 (шест) неформалних група с територије општине Рашка.
Предлози пројеката свих 6 (шест) неформалних група су оцењени позитивно и Комисија за доделу средстава их је предложила за суфинансирање.
Рок за жалбе на предлог ранг листе је трајао 3 (три) дана. Ниједна жалба није поднета у предвиђеном року. На 24. седници шестог сазива Општинског већа Општине Рашка, одржаној 18. јула текуће године, усвојена је Одлука о суфинансирању пројеката у оквиру програма локалног партнерства – „УДРУЖИМО СЕ“. Реализацијом овог јавног позива биће изграђена/уређена три мобилијара за децу као и пешачке стазе, набављена опрема неопходна за унапређење запошљивости и повећање броја радних места за особе са инвалидитетом али и изграђене кућице (склоништа) за псе и мачке.
Потписивање уговора између заинтересованих страна, Општине Рашка и иницијатора пројекта, биће организовано у уторак, 25. јула 2023. године, у свечаној сали Општинске управе Општине Рашка, у 10 часова.

Реализацију пројекта подржавају ХЕЛВЕТАС (Швајцарска) и Општина Рашка.

Одлука Општинског већа се налази у прилогу.