Општина Рашка је успешно аплицирала на конкурсу Сталне конференције градова и општина за добијање техничке подршке за реализацију процеса планирања капиталних пројеката. Техничка подршка је обезбеђена у оквиру Програма EU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле јавних расхода на локалном нивоу у Србији“ који финансира Европска унија. У оквиру горенаведеног програма, Општина Рашка и Стална конференција општина и градова – Савез градова и општина Србије, су потписале Споразум о сарадњи за спровођење пакета подршке за унапређење и планирање капиталних пројеката (II II-01, 355, од 16.5.2023. године).
Општинско веће Општине Рашка је 18. јула 2023. године донело Решење о образовању и начину рада Комисије за капиталне инвестиције Општине Рашка (III Број: 06-VI-24/2023-4).

Решење се налази у прилогу.