email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Почетак
Председник Општине Рашка Немања Поповић приредио је 10. јула свечани пријем за најбоље ђаке завршних разреда основних и средњих школа и уручио им пригодне поклоне. Честитајући им на постигнутом успеху председник је између осталог рекао: „Желим вам да и у наредним годинама будете вредни и истрајни и да посвећено радите…
У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и…
УНИЦЕФ у Србији и Стална конференција градова и општина уз подршку Владе Норвешке, на завршном скупу пројекта „Школе за бољи квалитет ваздуха” који је одржан 3. јула у Ботаничкој башти “Јевремовац” у Београду, наградили су град Ужице и општине Рашку и Осечину за највећи напредак у 2023. години у предузимању…
У оквиру Јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса – програма локалног партнерства „УДРУЖИМО СЕ“ (II-01 377, 19. мај 2023. године) који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница пријавило се 6 (шест) неформалних група с територије општине Рашка. Јавни позив је (уз једно продужење) трајао…
На основу Одлуке Општинског већа општине Рашка, III број: 06-VI-18/2023-19 од 17. маја 2023. године, комисија за отуђење непокретне ствари дана 03.07.2023. године расписује ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, КОТЛА НА УГАЉДРУГИ КРУГ-Јавно надметање писане понуде- I Предмет отуђења 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда…
 На конкурсу Министарства за бригу о породици и демографију, Општина Рашка је добила 9.120.000,00 динара за реализацију пројекта усмереног ка стварању бољих услова у здравству, образовању и социјалној заштити. Уговор о спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце потписали су 22. јуна у Београду министарка за…
Обавештавамо вас да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам у сарадњи са јединицама локалних самоуправа организује и спроводи Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице ИБ реда Kраљево – Рашка – Нови Пазар, у складу са Законом…
Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20 и 52/21) и чл.36. Правилника о садржини,…
Подела сигурносних ауто-седишта за 180 малишана рођених 2022. године, биће организована у понедељк 19. јуна у Хали спортова у Рашки. Прва група родитеља моћи ће да преузме седишта од 11 сати, а друга група од 13 сати. Набавка и подела безбедносних седишта једна је од превентивно – промотивних активности Савета…
На основу Одлуке Општинског веће општине Рашка о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње циркулационих пумпи III број: 06-V-23/2023-11 од 16. јуна 2023. године и Правилника о суфинансирању енергетске…