email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка


Ha основу члана 29. став 1. тачка 10), члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и

...

Ha основу члана 29. став 1. тачка 10), члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и

...

Ha основу члана 29. став 1. тачка 10), члана 41. и 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и

...

23.2.2021, Златибор - Представници/е одабраних удружења претходних дана били су посвећени новим

...

Информативно-едукативна кампања у оквиру пројекта „Вакцини треба твоја помоћ“, настављена је

...

ОПШТИНСКА УПРАВА – Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине

...

На основу члана 14. и члана 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број

...

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09,

...

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,

...

На основу члана 26. став 1. тачке 1) и 10) Одлуке о месним заједницама на територији општине Рашка („Сл.

...