email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка


Ha основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама

...

Ha основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама

...

На основу члана 111. став 4. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" број 197/18) и

...

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“ бр.197/18) и члана 15.

...

На основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.

...

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), члана 20.

...

На основу члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18) и члана

...

Ha основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама

...

Ha основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним

...

Ha основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама

...